Liên hệ

BẢN ĐỒ


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 8∁ Đường 244, P Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp HCM.

Email: info@sbc-vietnam.com

Số điện thoại: 0945677929

Các lĩnh vực mà chúng tôi cung cấp :

  • Hóa chất thí nghiệm
  • Thiết bị thí nghiệm
  • Vật tư tiêu hao thí nghiệm

CONTACT FORM